Geen contract met CZ

Let op!  Geen overeenkomst met  


 

    

 

                                    

Na lang beraad hebben wij wederom besloten om voor 2022 GEEN contract te ondertekenen met CZ.

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

 

Wat betekent dit voor u?

 

Dit betekent dat u van ons de factuur krijgt en deze dient u dan zelf in te dienen bij CZ. U krijgt dan een gedeelte vergoed.

 

Hoeveel moet ik dan zelf betalen?

 

Dat verschilt per verzekering maar ook per pakket. Wij kunnen u informeren over de prijs van de behandeling. Voor informatie over welk deel u daarvan terug krijgt moet u zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

 

 


    

 

            

Geplaatst op 13 december 2021