Kinderfysiotherapie


Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en vrijwel ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Zij hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen en hebben meestal baat bij een behandeling door onze kinderfysiotherapeut.
De kinderfysiotherapeut observeert, doet onderzoek en maakt gebruik van testen om een volledig beeld te krijgen van het motorische niveau van het kind. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving, meer vaardigheden aanleert en daar meer plezier aan beleeft. De therapie sluit aan bij de belevingswereld van het kind.

Voor welke klachten is kinderfysiotherapie geschikt?

 • een voorkeurshouding (met soms afgeplat of scheef hoofd)
 • een achterstand in motorische vaardigheden(zoals fietsen, rennen, klimmen,
  balvaardigheid, 
  hinkelen, springen of rollen en kruipen)
 • weinig variatie of eenzijdig bewegen
 • revalidatie na fracturen en/of operaties
 • niet op de buik willen liggen
 • veel vallen
 • aangeboren afwijkingen
 • neurologische afwijkingen