Mededeling: Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart jl. is de periode, dat wij geen behandelingen mogen uitvoeren, verlengd tot 28 april 2020. Alleen bij nood met een uitdrukkelijke verwijzing van een arts mag er behandeld worden met dien verstande dat wij beschermende maatregelen moeten treffen (mondkap, bril, etc.) Aangezien wij die (op dit moment) nog niet hebben worden alle afspraken afgezegd.

Bij vragen of overleg (met de fysiotherapeut) kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u behulpzaam zijn met oefenprogramma's via de mail of per post en we zijn bezig om te kunnen beeldbellen. 

 

Wij zijn bereikbaar op 0228-319157 / 06-14811000 of via de mail info@fysiocentrumenkhuizen.nl

 

Welkom bij Fysiocentrum Enkhuizen

 
Lopen, staan, springen, bukken... heel gewoon?
Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is beseft u pas als u ergens last van krijgt. Degene die daar alles van af weet is de fysiotherapeut, de deskundige van ons dagelijks bewegen. 

De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt!
De fysiotherapeut is de deskundige van het dagelijks bewegen. Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten, waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om ergere klachten te voorkomen. Omdat steeds meer mensen zelf hun weg zoeken in de gezondheidszorg is er behoefte aan informatie over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van de fysiotherapie.

De fysiotherapie heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Dit uit zich in verschillende specialisaties en behandelvormen.